Zakończenie roku szkolnego

Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!
 
 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca 2020 r. 
 
Mijający rok szkolny był to dla nas czasem pełnym zawirowań, niepewności  i nowych doświadczeń.  Ze względu na pandemię musieliśmy się zmierzyć  z wieloma wyzwaniami oraz  problemami związanymi z zamknięciem szkół  i podjęciem nauki na odległość. Dziękujemy uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie i podjęty wysiłek w tym trudnym okresie. Uczniom dziękujemy za  pracę  w nowych  realiach, za umiejętność radzenia sobie z nauką zdalną, który wymagała sporego wysiłku, kreatywności i szybkiego opanowania nowych umiejętności. Rodzicom dziękujemy za wsparcie swoich dzieci w nauce, za wszelką pomoc i poświęcony czas. Nauczycielom za ogrom pracy włożony w poszukiwanie nowych metod i form nauczania, za świetnie zorganizowaną naukę zdalną.Dziękujemy również za każde dobre słowo, za wsparcie naszej pracy w tym trudnym czasie, za to, że RAZEM pokonaliśmy przeciwności. Dlatego też, dzięki wspólnym staraniom uda się zakończyć ten rok szkolny z poczuciem sukcesu  i satysfakcji z osiągniętych wyników. 

Zapraszamy na rozdanie świadectw, które odbędzie się w piątek  26 czerwca 2020 r.  na sali gimnastycznej, według poniższego harmonogramu. 
 
godz. 8.00 - klasa  III
godz. 8.45 -  klasa   IIa, II b
godz. 9.30  - klasa  Ia, Ib
godz. 10.15 - klasa  V a, V b 
godz. 11.00 - klasa VIa, VIb 
godz. 11.45 - klasa IV 
Godz. 12.15  - klasa VIIa, VIIb 
Godz. 13.00  - klasa  VIII a   VIII  b  
 Nauczyciele, Rada Rodziców, 

 Każde spotkanie powinno potrwać nie dłużej niż 35 minut. 
 
Natomiast uczniów klas ósmych zapraszamy na spotkanie połączone z rozdaniem świadectw i dyplomów w gronie wychowawców, nauczycieli, Rady Rodziców. 
 
UWAGA !
 
Uczniowie wchodzą na salę gimnastyczną od strony boiska. Po odebraniu świadectwa od razu wychodzą do domu przez drzwi w  sali gimnastycznej  od strony parkingu.
 
Przypominamy, że zgodnie z procedurami oraz wytycznymi GIS i MEN, na terenie placówki obowiązuje nadal reżim sanitarny. 
 
Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do utrzymywania odstępu między sobą, dezynfekcji rąk  oraz posiadania maseczki zakrywającej usta i nos. 
 
Prosimy nie gromadzić się na terenie szkoły oraz dostosować się do wytycznych. 

 
 
Nieodebrane świadectwa będzie można odbierać od poniedziałku   29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 14.00.