REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 10.01-24.01.2018r.
Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi oświdczeniami/dokumentami, będą przyjmowane w sekretariacie szkoły
w godzinach 8.00-15.00.

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Deklaracja kontynacji edukacji przedszkolnej 
karta zapisu do oddziału przedszkolnego 2018-2019

Załącznik nr 4 - wielodzietność kandydata
Załącznik nr 5- samotne wychowanie kandydata
Załącznik nr 6 - uczęszcza do przedszkola, ale nie zostałą złożona kontynacja
Załącznik nr 7 - rodzeństwo kandyduje do tego samego oddziału przedszkolnego
Załącznik nr 8 - palcówka 1 wyboruZarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze dot. terminów rekrutacji do przedszkola
Uchwała Rady Miejskiej dotycząca kryteriów samorządowych przyjęcia dziecka do przedszkola.