Rekrutacja 2018/2019

  1. 1.Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się w styczniu 2018 r. w następujących terminach;
  • - 02 stycznia – 09 stycznia 2018 r. - potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego
  • - od 10 stycznia do 24 stycznia 2018 r. – możliwość składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  1. 2.Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej UM, w Gazecie Orzeskiej wydaniu grudniowym oraz facebooku gazety orzeskiej.