Nauczyciele

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska
w Orzeszu-Jaśkowicach
     
 1. lic. Baron Aleksnadra- wychowanie przedszkolne
 2. mgr Bojarska Izabela - język polski
 3. mgr Bratek Ilona - wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
 4. mgr Buchalik Bogusława - wychowanie przedszkolne
 5. mgr Chmiel Celina - tyflopedagog
 6. mgr Ćmiel Katarzyna- wychowanie przedszkolne
 7. mgr Długosz Mariola - wicedyrektor, nauczanie początkowe
 8. mgr Gabryś Klaudia-  nauczanie początkowe
 9. mgr Gołka Marta - historia, wiedza o społeczeństwie
 10. mgr Grzegorczyk Marzena- język polski
 11. mgr Guzik Marzena- matematyka
 12. mgr Hajduk Katrzyana- wychowanie przedszkolne
 13. lic. Janasik Sabina- wychowanie przedszkolne
 14. mgr Jankowiak Bożena - nauczanie początkowe
 15. mgr Jurowicz Beata - nauczanie początkowe
 16. mgr Kaczmarczyk Grzegorz- edukacja dla bezpieczeństwa
 17. mgr Klyta Katarzyna- religia
 18. mgr Kłapczyk Kornelia- wychowanie przedszkolne
 19. mgr Krauze Agata- przyroda, bilogia, chemia
 20. mgr Krzystała Łukasz - wychowanie fizyczne, technika, zajęcia rewalidacyjne
 21. mgr Larysz Iwona- nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 22. mgr Marek Anna- wychowanie przedszkolne
 23. mgr Małek Agnieszka- wychowanie przedszkolne
 24. mgr Mądzelewska- Roj Hanna- doradztwo zawodwe, pedagog szkolny
 25. mgr Mikler Dominika - wychowanie przedszkolne
 26. mgr Nowak Aneta- fizyka
 27. mgr Ochojska Katarzyna - terapeuta pedagogiczny
 28. mgr Poręba Aneta- wychowanie przedszkolne
 29. mgr Katarzyna Przygrodzka-Wolnik- wychowanie przedszkolne
 30. mgr Przywara Zuzanna - wychowanie przedszkolne
 31. mgr Ratka - Bossard Aleksandra - dyrektor, wychowawca świetlicy
 32. mgr Redzik Anna- matematyka
 33. mgr Rybka Zbigniew - geografia, przyroda, wychowawca świetlicy
 34. mgr Sikora Joanna- nauczanie początkowe
 35. mgr Skutela Danuta - religia
 36. mgr Słupik Anna- język angielski
 37. lic. Stąchor Weronika- wychowanie przedszkolne
 38. mgr Stroka Tomasz - informatyka, wychowanie fizyczne
 39. mgr Szafraniec Hołuj - Izabela - nauczanie początkowe
 40. mgr Szweda Alina- wychowanie do życia w rodzinie
 41. mgr Tarnawa Teresa - nauczanie początkowe, zajęcia komputerowe
 42. mgr Twierdzińska Oliwia- pedagog szkolny
 43. lic. Urban Żaneta- nauczanie początkowe
 44. mgr Waclik Marzena- język niemiecki, wychowawca świetlicy 
 45. mgr Warzecha Monika - nauczanie początkowe
 46. mgr Widuch Katarzyna - język angielski
 47. mgr Wiechaj Anna - biblioteka
 48. mgr Wieczorek Joanna - język polski
 49. mgr Wrona Violetta - logopeda, zajęcia rewalidacyjne
 50. mgr Wyleżoł - Mołdrzyk  Mirosława - plastyka,muzyka
 51. lic. Zbroińska Iwona- wychowanie przedszkolne