Nauczyciele

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska
w Orzeszu-Jaśkowicach
     
 1. lic. Baron Aleksnadra- wychowanie przedszkolne
 2. mgr Bratek Ilona - wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
 3. mgr Buchalik Bogusława - wychowanie przedszkolne
 4. mgr Czyrnia Katarzyna - wychowanie przedszkolne
 5. mgr Ćmiel Katarzyna- wicedyrektor, wychowanie przedszkolne
 6. mgr Długosz Mariola - wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 7. mgr Gabryś Klaudia-  edukacja wczesnoszkolna
 8. mgr Gołka Marta - historia, wiedza o społeczeństwie
 9. mgr Grzegorczyk Marzena- język polski
 10. mgr Guzik Marzena- matematyk
 11. lic. Janasik Sabina- wychowanie przedszkolne
 12. mgr Jankowiak Bożena - edukacja wczesnoszkolna
 13. mgr Jurowicz Beata - wychowawca świetlicy
 14. mgr Kaczmarczyk Grzegorz- edukacja dla bezpieczeństwa
 15. mgr inż. Katarzyna Kliś- matematyka, wychowawca świetlicy
 16. mgr Klyta Katarzyna- religia
 17. mgr Kłapczyk Kornelia- wychowanie przedszkolne
 18. lic. Knapczyk Barbara- wychowanie przedszkolne
 19. mgr Krauze Agata- przyroda, bilogia, chemia
 20. mgr Krzystała Łukasz - wychowanie fizyczne, technika, zajęcia rewalidacyjne
 21. mgr Larysz Iwona- nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 22. mgr Malcharek Agnieszka- wychowanie przedszkolne
 23. mgr Małek Agnieszka- wychowanie przedszkolne
 24. mgr Mądzelewska- Roj Hanna- doradztwo zawodwe, pedagog szkolny
 25. mgr Ochojska Katarzyna - terapeuta pedagogiczny
 26. mgr Katarzyna Przygrodzka-Wolnik- logopeda, zajęcia rewalidacyjne
 27. mgr Ratka - Bossard Aleksandra - dyrektor, wychowawca świetlicy
 28. mgr Redzik Anna- matematyka
 29. mgr Rybka Zbigniew - geografia, przyroda, fizyka, wychowawca świetlicy
 30. mgr Sikora Joanna- edukacja wczesnoszkolna
 31. mgr Skutela Danuta - religia
 32. mgr Słupik Anna- język angielski
 33. lic. Stąchor Weronika- wychowanie przedszkolne
 34. mgr Stroka Tomasz - informatyka, wychowanie fizyczne
 35. mgr Sznober Agnieszka- język polski
 36. mgr Szweda Alina- wychowanie do życia w rodzinie
 37. mgr Szymik Krystian- język angielski
 38. mgr Tarnawa Teresa - edukacja wczesnoszkolna
 39. mgr Tryzna Mirosława - plastyka,muzyka
 40. lic. Urban Żaneta- wychowanie przedszkolne
 41. mgr Waclik Marzena- język niemiecki, wychowawca świetlicy 
 42. mgr Warzecha Monika - edukacja wczesnoszkolna
 43. mgr Widuch Katarzyna - język angielski
 44. mgr Wiechaj Anna - biblioteka
 45. mgr Wieczorek Joanna - język polski