Nasi nauczyciele i pracownicy

 1. mgr Bojarska Izabela - język polski
 2. mgr Bratek Ilona - wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca świetlicy
 3. mgr Buchalik Bogusława - wychowanie przedszkolne
 4. mgr Czardybon Ilona- zajęcia rewalidacyjne
 5. mgr Czyż Bronisława - wychowanie przedszkolne
 6. mgr Ćmiel Edyta - pedagog szkoly
 7. mgr Ćmiel Katarzyna- wychowanie przedszkolne
 8. mgr Długosz Mariola - nauczanie początkowe, wychowawca świetlicy
 9. mgr Dziuba Krzysztof - matematyka, fizyka
 10. mgr Geisler-Morawska Marzena- psycholog szkolny
 11. mgr Gołka Marta - historia, wiedza o społeczeństwie
 12. mgr Grzegorczyk Marzena- język polski
 13. mgr Jankowiak Bożena - nauczanie początkowe, wychowawca świetlicy
 14. mgr Jurowicz Beata - nauczanie początkowe
 15. mgr Krauze Agata- przyroda, bilogia, chemia, wychowawca świetlicy
 16. mgr Krzystała Łukasz - wychowanie fizyczne, technika
 17. mgr Krzyżowska Agnieszka- edukacja o bezpeczeństwie
 18. mgr Marek Anna- wychowanie przedszkolne
 19. mgr Mikler Dominika - wychowanie przedszkolne
 20. mgr Ochojska Katarzyna - terapeuta pedagogiczny, zajęcia rewalidacyjne, surdopedagog
 21. mgr Perdek Marlena - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 22. mgr Przywara Zuzanna - wychowanie przedszkolne
 23. mgr Ratka - Bossard Aleksandra - dyrektor, wychowawca świetlicy
 24. mgr Redzik Anna- matematyka
 25. mgr Roskoszek Katarzyna- plastyka
 26. mgr Rybka Zbigniew - geografia, przyroda, wychowawca świetlicy
 27. mgr Ryguła Adam- informatyka
 28. mgr Siemianowski Ambroży - religia
 29. mgr Skutela Danuta - religia
 30. mgr Słupik Anna- język angielski
 31. mgr Stolfik Danuta - matematyka
 32. mgr Stroka Tomasz - wicedyrektor, informatyka, wychowanie fizyczne
 33. mgr Szafraniec Hołuj - Izabela - nauczanie początkowe
 34. mgr Szweda Alina- wychowanie do życia w rodzinie, historia
 35. mgr Świerkot Jarosław- język polski
 36. mgr Tarnawa Teresa - nauczanie początkowe, zajęcia komputerowe, wychowawca świetlicy
 37. mgr Waclik Marzena- język niemiecki
 38. mgr Warzecha Monika - wychowanie przedszkolne
 39. mgr Widuch Katarzyna - język angielski
 40. mgr Wiechaj Anna - biblioteka
 41. mgr Wieczorek Joanna - język polski
 42. mgr Wrona Violetta - logopeda, zajęcia rewalidacyjne
 43. mgr Wyleżoł - Mołdrzyk  Mirosława - plastyka,muzyka