Lista klas

Klasa Wychowawca
1a Teresa Tarnawa
1b Bożena Jankowiak
2 Mariola Długosz  
3 Beata Jurowicz
4a Anna Redzik
4b Marta Gołka
5a Marzena Grzegorczyk
5b Zbigniew Rybka
6a Łukasz Krzystała
6b Agata Krauze
7a Joanna Wieczorek
7b Katarzyna Widuch
8 Tomasz Stroka