Deklaracja zapisu na obiady: deklaracja zgloszenia na obiady 2020 2021


Zarządzenie Dyrektora Szkoły ws.wprowadzenia regulaminu windykacji należnośći z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego

zarządzenie windykacja 14.01.2020r.


alergeny
harmonogram